ที่ Bebe cheri

เรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอหมอนและที่นอนที่สะดวกสบายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการนอนหลับปลอดภัยและมาจากธรรมชาติบริสุทธิ์รวมเข้ากับผ้าฝ้ายออร์แกนิกสร้างขึ้นสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กทารก เด็กเล็ก ไปจนถึงทุกคนในครอบครัว ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ชีวิตในบ้านอย่างมีความสุข คุณภาพที่เราคัดสรรต้องดีที่สุดและต้องดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้าย เราวัตถุดิบและส่วนผสมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติเพื่อคุณและลูกน้อย

Previous slide
Next slide

สวนยางพาราของเรา

สวนยางพาราของเราต้องมีอุณหภูมิที่อบอุ่นฝนตกชุกและดินที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยเป็นสถานที่ในการเพาะปลูกยางพารา โดยบริษัทของเราได้รับรองมาตราฐานคุณภาพ ISO:900 – 2015 และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO:900 -2015 สำหรับน้ำยางมาเป็นเวลา 30 ปี ตลอดเวลาได้พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี เพื่อส่งไปแปรรูปได้หลากหลายประเภทรวมถึงส่งออกไปยัง ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น จีน ยุโรป และแอฟริกาใต้ เรารับประกันว่ายางที่ใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ bebe cheri ป้องกันไรฝุ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิตปราศจากสารเคมีและสารสังเคราะห์

วิสัยทัศน์ของเรา

คุณภาพ
คำสัตย์


เรามุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบกระบวนการผลิตการ รวมถึงการจัดจำหน่ายและความสัมพันธ์กับลูกค้า



เราเชื่อว่าความจริงใจและความโปรงใส ซื่อสัตย์จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ อย่างน่าเชื่อถือ

จรรยาบรรณ
สภาพแวดล้อม


เรารู้ว่าพนักงานทุกคนของเราทำงานอย่างหนักและเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของเรา และเตรียมการทำงานที่ปลอดภัยและเคราพสิทธิมนุษย์ชน


เราแบ่งปันความห่วงใยกับอนาคตของโลกเรา โดยมุ่งมั่นที่กำหนดนโยบายความยั่งยีนในธุรกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้วัตถุดิบจากธรรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณภาพ

เรามุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบกระบวนการผลิตการ รวมถึงการจัดจำหน่ายและความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณภาพ

เรามุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบกระบวนการผลิตการ รวมถึงการจัดจำหน่ายและความสัมพันธ์กับลูกค้า

Bebe Cheri

คำสัตย์

เราเชื่อว่าความจริงใจและความโปรงใส ซื่อสัตย์จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ อย่างน่าเชื่อถือ

คำสัตย์

เราเชื่อว่าความจริงใจและความโปรงใส ซื่อสัตย์จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ อย่างน่าเชื่อถือ

Bebe Cheri

จรรยาบรรณ

เรารู้ว่าพนักงานทุกคนของเราทำงานอย่างหนักและเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของเรา และเตรียมการทำงานที่ปลอดภัยและเคราพสิทธิมนุษย์ชน

จรรยาบรรณ

เรารู้ว่าพนักงานทุกคนของเราทำงานอย่างหนักและเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของเรา และเตรียมการทำงานที่ปลอดภัยและเคราพสิทธิมนุษย์ชน

Bebe Cheri

สภาพแวดล้อม

เราแบ่งปันความห่วงใยกับอนาคตของโลกเรา โดยมุ่งมั่นที่กำหนดนโยบายความยั่งยีนในธุรกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้วัตถุดิบจากธรรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อม

เราแบ่งปันความห่วงใยกับอนาคตของโลกเรา โดยมุ่งมั่นที่กำหนดนโยบายความยั่งยีนในธุรกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้วัตถุดิบจากธรรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top
Malcare WordPress Security